street.protokoll.ro home about resources links contact search RO / HU / EN

school

text

street


În 17 decembrie 2010, aproximativ 300 de persoane au fost evacuate din locuinţele lor de pe strada Coastei, o zonă centrală a Clujului. Cererile lor depuse pentru locuinţe sociale în urma notificării primite de la primărie au fost aprobate în 2 zile. Toţi au fost mutaţi într-o locaţie marginală: Pata Rât, vecinătatea rampei de gunoi şi a unei staţii de deşeuri chimicale, la 5 kilometri până la cea mai apropiată staţie de autobuz. Au fost aruncaţi din spaţiul oraşului multicultural. În spaţii de locuire nedemne de condiţia umană. 190 de persoane au fost incluse pe contractele noilor “locuinţe sociale”: 10 case modulare compuse din câte 4 camere (de 15 sau 18 metri pătraţi fiecare) şi câte o baie sub 6 metri pătraţi. Circa 60 de persoane au rămas fără locuinţe în urma evacuării lor în timp de iarnă, adăpostându-se la rudele cu contracte.

Proiectarea inadecvată şi execuţia precară a construcţiilor, care încalcă prevederile legale privind standardele locuinţelor (Anexa 1, Legea 114/1996), a generat o situaţie de supraaglomerare, igrasie, izolare proastă a acoperişului şi ventilaţie improprie a încăperilor, care, cumulativ, afectează puternic sănătatea oamenilor. Stigmatizarea oamenilor prin plasarea lor lângă groapa de gunoi, marginalizarea comunităţii anterior integrate în oraş, îngreunarea accesului la şcoală, la locuri de muncă şi la participarea activă în viaţa urbei, încalcă drepturile lor umane fundamentale.

 

Getting closer – EU strategy for Roma and local realities
10 iunie 2011, Cluj-Napoca

Întâlnire de lucru cu domnul Alexandros Tsolakis, Direcţia Generală pentru Politici Regionale a Comisiei Europene, şi experţi invitaţi în problema drepturilor omului, excluziunii sociale şi situaţiei minorităţii Rome în Europa.

gLOC

 

“spațiu social… social inuman” - Józsa Jutka
bandă desenată/ comic-strip

“Strada Coastei – Pata Rât” - Hermann Endre
film documentar/ documentary film

“Ansamblu residențial Pata Rât” - Apai Emese
fluturaș/ flyer

“Made in Pata Rât” - Gábor Zsófi
obiect în serie/ object produced in series

“Capitala Culturală” - ȘPAC
carte poștală/ postcard

“VIP” - Bajusz Katinka, Hermann Endre, ȘPAC
video

“Ești în Pata Rât!” - Teodora Dănilă, Iepure Vlad
machetă apartament/ apartment maquette

 

Studiu de caz/ filed trip: Pata Rât

Ateliere - Semestrul 0