protokoll.ro home about resources links contact search RO / HU / EN

school

text

street

_

08.2010

Boris Groys – Topologia aurei şi alte eseuri
Idea, Cluj, 2008

 

Comunism, est-europa: „Singurul fenomen realmente universal şi occidentalizant în această zonă est-europeană a fost comunismul, tot restul a fost înapoiere... ceva naţionalist, regional, postcolonial, precolonial, premodern şi aşa mai departe”.

Comunism, capitalism. Privatizare: „Comunismul a fost o contribuţie măreaţă la înţelegerea artificialităţii condiţiei umane sub aspect social, politic şi economic. Discursul capitalist clasic [în schimb] este un discurs al drepturilor naturale, al naturii umane... Fenomenul privatizării este interesant. Cred că acesta constituie nucleul condiţiei şi gândirii postcomuniste. Fiindcă ce e privatizarea? În gândirea politică şi culturală clasică, proprietatea privată este o parte a naturii fiinţei umane, este un drept natural al omului de a avea lucruri şi, de asemenea, o pornire naturală sau o nevoie pentru lucruri. Ce este atunci privatizarea? Este producţia artificială de natură umană din partea statului”.