protokoll.ro home about resources links contact search RO / HU / EN
«PROTOKOLL» este marca instituţională a unui grup de artişti şi filosofi. Principiile sale practice şi teoretice de pornire se regăsesc în activitatea Studioului Protokoll (fondat în 1999), precum şi în scrierile şi activităţile publice ale membrilor săi fondatori. Prin instituţionalizarea sa, Proiectul Protokoll doreşte să cristalizeze aceste idei şi practici sub forma a trei platforme ordonate în jurul unui nucleu comun: o Şcoală Populară de Artă Contemporană, o revistă on-line, şi repetate intervenţii în spaţiul public. Activităţile proiectului intenţionează astfel să configureze o alternativă la (cel puţin) trei stări de fapt cu efecte problematice – la dependenţa producţiei artistice de logica pieţei, la pretinsa neutralitate a dezbaterilor academice faţă de realitatea socială, şi la învăţământul care nu caută decât să califice forţa de muncă fără să o şi emancipeze. Proiectul Protokoll nu doreşte să fie unul de animaţie culturală, un club privat de dialog social şi societate civilă, sau un centru de selecţie, cultivare şi iniţiere a elitelor intelectuale.

school

Şcoala Populară de Artă Contemporană (ŞPAC) porneşte de la ideea că nu contează cum desenezi, contează ce şi de ce desenezi. Reflecţia şi practica artistică trebuie astfel să se îndrepte în special asupra acelor realităţi care sunt prin ele însele teorie. Întrucât desenul schiţează nu elementele în fetişismul izolării lor, ci mai degrabă, prin ele, întreaga structură a societăţii contemporane, la acest praxis se ajunge prin gândire teoretică condensată în activitate artistică. Programul pedagogic al şcolii e configurat ca o contra-mişcare faţă de politicile educaţionale recente, completând, compensând şi corectând pe cât îi stă în putinţă deficienţa actuală a educaţiei teoretice instituţionalizate, care face ca, de facto, numai o mică parte din cei educaţi să aibă cu adevărat acces la şi capacitatea de a folosi teoria. Prin urmare, fie că sunt elevi, tineri ajunşi în afara instituţiilor de învăţământ sau studenţi, cei interesaţi de cursurile Şcolii Populare de Artă Contemporană vor activa într-o structură în care accentul se pune mai ales pe conştientizarea permanentă a relaţiilor sociale şi nu pe cunoştinţele disciplinare. Din acest motiv, şcoala vrea să dezvolte nu doar abilitatea intelectuală de a face ca abstractul să devină concret şi semnificativ, ci şi pe cea de plasticizare a imaginaţiei şi ideilor, pentru ca, în definitiv, acestea să poată fi deschise spre posibilitatea lor ultimă: transpunerea în realitate.

text

Revista on-line a fost gândită simultan ca un complement teoretic al şcolii populare de artă contemporană şi ca o platformă de exprimare periodică a unor poziţii culturale şi politice angajate. În paginile sale îşi vor găsi, deci, ecoul, nu doar raportări speculative la problemele societăţii, ci şi poziţii teoretice născute din practica în comun a elevilor şi a profesorilor care activează în cadrul şcolii. Acoperind o suprafaţă publicistică variată, revista îşi propune să contribuie la construirea şi articularea unui discurs afirmativ, într-un context publicistic românesc dezamorsat, chiar şi atunci cînd se doreşte critic, fie de poziţionări reactive, fie de replieri estetice.

street

Intervenţiile din spaţiul public au rolul de a completa şi de a extrage concluzia din celelalte două elemente ale proiectului, ieşind cu structurile în stradă. Pornind de la ideea că scopul final este nu să interpretăm lumea, ci să contribuim la schimbarea şi la socializarea ei, aceste intervenţii şi acţiuni, concretizate mai ales în afişe, vizează nimic mai puţin decât o critică efectivă a separaţiei şi o reapropriere a spaţiului comun. Ca materializare a unora din activităţile şcolii sau ca manifestări ale unor campanii organizate în jurul unei teme explicitate totodată şi în revistă, afişele vor fi, prin urmare, gândite şi realizate în cadrul şcolii populare de artă contemporană, printr-o colaborare între artişti invitaţi, elevi ai şcolii şi membrii Proiectului Protokoll.